Film av Hiim

Film laga av faste fiskarar på Hiim - Rederfoto

Om oss


Fisket


Laksefiske på Hiim har i generasjonar vore ein ynda stad å fiska laks. Fisket er i dag delt i to vald; nedre- og øvre Hiim.

Valdet på Hiim er omlag 3 km, og ligg vakkert og usjenert til utan trafikk og anna ferdsel. Nedre Hiim strekker seg over 1,9 km og inneheld 7 Hølar og ein foss; Kleppsfossen. Store deler av strekket egnar seg godt til flogefiske.

Øvre Hiim er ca 1 km og inneheld varierte stryk og 3 store hølar, deriblandt Skoti. Strekket er variert og passar floge godt, men det er og stadar som egnar seg best til sluk.
Grunneigarar


Nedre Hiim har i 16 år vore leigd ut på åremål, men er nå tilgjengelig for andre å oppleva. Valdet er delt mellom to grunneigarar, 

Olav Magne Hiim og Reidun Hiim

Bjørn Benninghoff Hiim og Alma Eyfjord Hiim

Følg oss


Følg oss på facebook eller instagram. Bruk #hiimlaksefiske om du har bilder du vil dele fra sesongen.