Nedre Hiim

Alternativ 1

ROREN, HOLMEN, HANAKAM,GEITAHELVETE KLEPPSHØLEN, EVJEDALEN

I alternativ 1 får ein alternativ 2 og 3 i eit, inkludert begge bueiningane i pakkeløysninga.

Om ein ynskjer å leige heile strekket (1,9km), går ein for alternativ 1. Dette vil da også inkludere begge bueiningane og ha moglegheit til opptil 12 personar. For meir informasjon om strekkene og bueiningane, sjå fana "Alternativ 2" og "Alternativ 3".

Me leiger ut halve veker:

  • Torsdag kl15 til søndag kl 15
  • Søndag kl 15 tiltorsdag kl 15